Lagledereinfo

Vedlagt finner du info rettet til lagledereneBanekart Sthansturneringa.pdf

Viktig:
  • Spilleroversikt – må leveres til sekretariatet før første kamp
  • Brannliste for de som overnatter på klasserom - må leveres innen fredag kl.22.00
  • Diplomer fås i sekretariatet - lagleder påfører navn og deler selv ut til sine spillere etter endt turnering
  • Sjekk spillereglene for St.Hansturneringa. Disse vil bli endelig fastsatt i uken før turneringen
  • Premieutdeling - mygg lørdag kl.17.00, for øvrige søndag hver hele time fra kl. 10 og frem til turneringen er ferdig
  • Evalueringsskjema i etterkant av turneringa tar vi gjerne imot
  • Vær forberedt på at det kan komme endringer i kampoppsettet. Se www.sthansturneringa.no for siste versjon

Ta kontakt med vårt sekretariat (sthansturneringa@nordreisail.no/41414848) dersom det er noe dere lurer på. Se også vår hjemmeside www.sthansturneringa.no for flere opplysninger.

Kommentarer

Facebook

Sjøtransport Rotsund Lerøy Aurora AS Akva-Ren AS