Samtlige spillere blir premiert. Det blir ikke laget tabeller eller offentliggjort resultater. Det blir ikke kåret klassevinnere i noen klasser. Unntaket er for de eldste klassene, der de to beste i klassen vil gå direkte til en finale.

Ta kontakt med sekretariatet dersom ditt lag er forhindret fra å delta på utdelingen.