Premiering

Samtlige spillere blir premiert. Det blir ikke laget tabeller eller offentliggjort resultater. Det blir ikke kåret klassevinnere i smågutter eller småjenter.

Det deles ut fairplay-pris, laglederpris og dommerpris.

Jury vil bestå av medlemmer fra stab i Nordreisa IL.

Premieutdelingen for mygg er lørdag kl. 17.00. Søndag kjøres det premiutdeling på bakgrunn av innmelding i sekretæriatet hver hele time fra kl.10.00 og frem til turneringen er ferdig.

Ta kontakt med sekretariatet dersom ditt lag er forhindret fra å delta på utdelingen.

Kommentarer

Facebook

Sjøtransport Rotsund Lerøy Aurora AS Akva-Ren AS