Vi har klasserom tilgjengelig for utleie v/Nord-Troms videregående skole, og campingvognene kan vi plassere utenfor Nord-Troms videregående og Nordreisa idrettshall. Vi har noe begrenset antall strømplasser, så her vil vi oppfordre å bestille så hurtig som mulig.

Priser:

T ype overnatting (pris for hele helgen)

Pris

Store grupperom/gymsal/idretthall

3.300

Klasserom VGS inntil 15 personer

1.700

Grupperom VGS inntil 10 personer

1.200

Grupperom VGS inntil 4 personer

450

Grupperom VGS inntil 2 personer

250

Campingvognplass uten strøm

350

Campingvognplass med strøm

450

Teltplass

150

Overnatting forhåndsbetales ved påmelding via vår hjemmside.

Har du spørsmål om overnatting, ta kontakt med serkretariatsansvarlig Rita Toresen på 95747302 eller e-post til sthansturneringa@nordreisail.no .