SPILLETID OG BANEOPPSETT

Alle lag blir satt opp med minimum 4 kamper.

  • G/J 7 spiller 3-er fotball og har kamplengde 2 x 10 min + 5 min pause

  • G/J 9 spiller 5-er fotball og har kamplengde 2 x 15 min + 5 min pause

  • G/J 11 spiller 7-er fotball og har kamplengde 2 x 20 min + 5 min pause

  • G/J 13 spiller 7-er fotball og har kamplengde 2 x 20 min + 5 min pause

  • G/J 15 spiller 7-er fotball og har kamplengde 2 x 20 min + 5 min pause


MÅL OG BANER

Vi har valgt å følge Norges fotballforbunds og Troms fotballkrets anbefalinger vedrørende spilleformer: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/

Vi bruker mål tilpasset banestørrelser. 3-er-, 5-er- og 7-er-mål. Banestørrelsene vil variere noe. Dette i henhold til årsklassene. Det vises for øvrig til kampoppsett hvor/når de forskjellige kampene skal spilles.

BANEOPPSETT

Baneoppsettet kommer etter hvert.